دسته بندی ها

کفشور

Package and Radiator
کفشور

به زبان ساده،کفشور رابط میان کف ساختمان و لوله های فاضلاب است. در سرویس های بهداشتی و حمام و تمام قسمت هایی از ساختمان که نیاز به تخلیه آب وجود دارد دریچه ای کوچک در کف زمین تعبیه می شود که آب جمع شده به فاضلاب منتقل شود.